De GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten) is een taskforce van de Zeeuwse Raad van Kerken. Een kleine groep pastores wordt en is getraind als ‘psycho-sociaal medewerker bij calamiteiten’. Het vraagt speciale kennis en vaardigheid van pastores die niet altijd bij de theologisch/pastorale opleiding is inbegrepen.
De ervaring leert dat het verrijkend en uitdagend werk is.

Voor de GVC zoeken we nog pastores die willen meedoen om te worden opgeroepen bij oefeningen en calamiteiten.
Wilt u meedoen? Interesse in de training? Laat het ons weten!

Mail naar diaken (bisdom Breda) Egbert Bornhijm: ebornhijm@bisdombreda.nl
of geestelijk verzorger Jan Meeusen: meeusen@xs4all.nl